Optical Bonding

Een Helder 
en Duidelijk
Beeld

Bij optical bonding wordt er een gellaag aangebracht tussen het lcd oppervlak en het glas. Hierdoor kan in deze ruimte geen stof of vocht binnendringen. Tevens verhoogt deze techniek het contrast en de helderheid. Ook een snellere warmte afvoer is een belangrijk voordeel. De combinatie met één van de andere technieken verhoogt de leesbaarheid en levensduur van de monitor significant.

Het optisch verlijmen

Eenvoudig gezegd neemt men bij het “optisch verlijmen” (optical bonding) de luchtlaag weg tussen het protectieglas (of touch screen) en het LCD-oppervlak. Hierdoor wordt de glas-lucht-glas overgang opgeheven en ontstaat er een homogene laag hetgeen verschillende voordelen heeft:

 • verminderen van het aantal reflectielagen, hetgeen resulteert in een sterke verbetering in
  lichtopbrengst (brightness) en indirect met name contrast. (Contrast is de verhouding van een
  witte pixel t.o.v. van een zwarte pixel). Bij het verhogen van de lichtsterkte wordt vaak het
  contrast negatief beïnvloed. Kleuren ‘verbleken’.
 • er zal geen vocht (aanslag) of stof meer achter het glas verschijnen
 • betere mechanische eigenschappen
 • deels opheffen van parralax-effect. Het beeld komt ogenschijnlijk naar het glasoppervlak.
  Hierdoor is het gebruik van een touch screen meer accuraat en is de kijkhoek beter.

Optical bonding wordt meestal toegepast met protectieglas voorzien van een Anti-Reflectie (AR) laag of
een Anti-Glare structuur.
Afleesbaarheid van een LCD scherm is grotendeels afhankelijk van de “contrast ratio” (of gewoon
contrast). Hoe hoger het contrast, des te beter beter de afleesbaarheid. Een gegeven is dat door het
verminderen van reflecties de afleesbaarheid beter wordt. Dus bij veel omgevingslicht (relatief meer
reflectie) is het effect van optical bonden het grootst. In de volgende figuur en tabel wordt dit enigszins
gekwantificeerd:

If the ambient brightness is 10,000 nits (an approximation of direct sunlight), reflected ambient of 13.5% in case #1
is 1350 nits. An approximation formula for calculating contrast ratio in this situation (courtesy of White Electronic
Designs) is CR = 1 + (display brightness / reflected light). For a 200-nit Tablet PC display, 1350 nits of reflected
light yields a contrast ratio of 1.15:1 – unreadable! For case #4, the formula yields a contrast ratio of 5:1 – not
great, but definitely readable. “AR” in Table 1 is an abbreviation for an anti-reflective coating. AR is a multi-layer
coating that matches the index of refraction of
glass to that of air. As noted above, the better the match, the less light is reflected.

“Display enhancements” laten zich moeilijk becijferen. Iedere configuratie (LCD, backlight, glas of touch-screen) heeft verschillende specificaties en het is dus raadzaam om eerst de mogelijke oplossing in praktijk te toetsen.